Gränslandet

Nyheter

Påsketur i marka

am .

 Er du i ferd med å pakke påskeegget i tursekken og vende nesa mot Femundsmarka i påska? Da ligger flotte forhold og formelig venter på deg. Siste snøfall kom for godt og vel én måned siden, men det har vært relativt kaldt og tørt de siste ukene så forholdene er fortsatt gode. Noe varierende forhold kan likevel påregnes, da snømengden ikke er stor. Isforholdene på vann og vassdrag er også gode, men vanlige forsiktighetsregler ved inn- og utos og ved trange sund bør utvises.

God tur i påskefjellet!

Fjellreven - på vei tilbake i Femundsmarka

am .

De siste 3-4 årene har det skjedd mye spennende for fjellreven i Skandinavia. Diverse støttetiltak på begge sider av grensa, og ikke minst to påfølgende lemenår i 2010 og 2011 har ført til at denne fjellets sjarmør igjen har dukket opp flere steder. Spesielt sist vinter var mange ungrever i farten, og fjellrev ble registrert i områder den ikke har vært sett på flere tiår, deriblant i Femundsmarka. Det blir spennende å se om den igjen for fotfeste her.

Observerer du fjellrev, meld fra til Statens naturoppsyn i Norge og Länsstyrelsen i Sverige! Jo mer kunnskap vi får om dette dyret, jo lettere blir det å sette inn tiltak for å redde den!

fjellrev_sylan_2012_redigert
Ser du denne luringen, meld i fra. Foto: Tom Johansen, SNO

 

 

 

 

Gunhild Sem

am .

Lite snø, men sterke iser i Femundsmarka.

Vinteren så langt har vært snøfattig i Femundsmarka. På nyåret har det kommet litt snø, så hvis en velger terrenget med omhu og ikke er alt for redd for riper i skiene, er det mulig å gå på ski. Områder med mye myr og vann som Langtjønnaområdet kan anbefales. Lite isolerende snø og perioder med sterk kulde har gitt solide iser og lite overvann. Vanlige forsiktighetsregler som å unngå trange sund og inn- og utløpsos skal imidlertid alltid følges.

Naturveiledere på plass i Femundsmarka

am .

Rørosmuseet, i samarbeid med Statens naturoppsyn, har tredje året på rad utegående naturveiledere i Femundsmarka nasjonalpark og Langtjønna landskapsvernområde. Disse vil stort sett operere i området nord for Røa og i Langtjønna. Møter dere på disse på veien vil de være svært behjelpelige med å svare på spørsmål, fortelle om natur- og kulturhistorie i marka og gi deg gode råd på veien. En viktig del av oppgavene til disse naturveilederne vil være å rettlede folk i riktig friluftlivsadferd med tanke på forsøpling og generell leirproblematikk. Ofte vil du treffe på disse med en søppelsekk under armen og en oppfordring om å ta med søppelet hjem. Leirslagning på øyer i Femundsmarka er ikke tillatt, samt bålfyring hvor stående tremasse er blitt benyttet. Det oppfordres til å ta i bruk tilrettelagte leirplasser  ved Muggosen og ved Nedre Roasten.  

P1000470_redigertNaturveiledere ved Røosen på vei innover marka. Foto: Gunhild Sem