Gränslandet

Nyheter

Vedkjøring til buene i Femundsmarka

am .

Statens Naturoppsyn i samarbeid med Statskog har i oppdrag å forsyne åpne buer i Femundsmarka og tilrettelagte leirplasser langs Langtjønnavassdraget med ved. Veden transporteres inn med skuter. I år har mannskapet hatt sine utfordringer med å få ut veden i tide da våren kom plutselig og noe tidlig. Vi oppfordrer alle som bruker buene at man utviser sunn fornuft i forhold til vedforbruk. Veden er myntet på buene og ikke til store bål utendørs. Denne oppfordringen skyldes ønsket om at graden av motorisert ferdsel holdes på en lavt nivå i verneområdene. Foto: Tom Johansen, Statens naturoppsyn

Ingar Gravrok i Statskog forsyner Revbua med ved

Usikker is i Femundsmarka

am .

 

Situasjonen i Femundsmarka har endret seg radikalt de siste ukene. Det varme været har ført til at isen på vann og vassdrag delvis har gått opp, det er gjennomslag på myrene og det meldes om at det er generelt lite snø i området. Dette er basert på oppsynets erfaringer i området forrige uke. Eksempel på steder som ikke er anbefalt å dra til er Fløterbua ved Roasten hvor isen er farlig. Væromslaget de siste dagene har ført med seg kuldegrader og snø, og dette kan bidra til å skjule mange farlige plasser på sjøene. Vi ber folk, og spesielt de som ikke er lokalkjente, om å være ytterst forsiktige i forhold til ferdsel ved vann og vassdrag. Denne situasjonen er ganske spesiell da isløsninga skjer drøyt èn måned før tida. Foto: Tom Johansen, Statens naturoppsyn.

Isen på Femund har gått langs land i Synnervika. Foto: Tom Johansen, Statens naturoppsyn